Blog

Windows XP Home ve Professional Kurulumu

Linux Kurulumu Pardus Kurulumu

Windows XP Home ve Professional versiyonlarynyn kurulumunun nasyl yapyldy?yny adym adym görelim.

XP kuracak kadar güçlü bir sisteminiz varsa, bu sistemin CD-ROM’dan Boot etme özelli?ide olmasy gerekiyor ve bu yöntemle kurulum yapaca?yz.

Öncelikle BIOS’tan Booting from CD-ROM özelli?inin Enabled oldu?undan emin olun.

Windows XP CD-ROM’unu takyn ve bilgisayarynyzyn güç dü?mesine dokunun.

Not
Bilgisayar açylyrken çykan ekran sizin bilgisayarynyzda biraz farkly olabilir.

 

 

 

Press any key to boot from CD… mesajyny göreceksiniz. Herhangi bir tu?a basty?ynyz anda sistem takyly olan XP CD-ROM’undan sistem dosyalaryny yükleyecektir ve kurulum ba?layacaktyr. E?er herhangi bir tu?a basmazsanyz bir süre sonra sistem harddiskten boot etmeye çaly?acaktyr.

Kurulumdan sonra XP CD-ROM’unu cd sürücüde unutanlar kar?ylaryna tekrar kurulum ekrany gelip ?ok olmasynlar diye alynmy? bir önlem…

CD-ROM’dan açyly? yapylyp kurulum i?lemi ba?lady, kar?ymyza ilk çykan yazy:

Setup is inspecting your computer’s hardware configuration. . .

 

 

Bir bekleme süresinin ardyndan, Microsoft’un klasik mavi yükleme ekrany geliyor.

 

 

Daha sonra Setup is starting Windows mesajy ve Windows XP Professional Setup yada Windows XP Home Setup ekrany:

 

 

ENTER tu?una basarak devam edersek:

 

 

 

Windows XP Licensing Agreement yani yazylym anla?masy geldi. F8 tu?una basarak geçelim.

?imdi önemli bir adyma geldik. Diskin bölümlenmesi ve formatlama i?lemi.

 

 

E?er disk daha önceden kullanylmy?sa veya zaten içinde ba?ka bir i?letim sistemi yüklü ise, bu ekranda varolan disk bölümü görünecektir. Ya da yukaryda oldu?u gibi Unpartitioned space ady altynda bölümleme yapylmamy? disk alany görünecektir. Siz duruma göre varolan bölümü(partititon) seçip Enter ile devam edebilir veya Unpartitioned space’i seçip C tu?una basarak bu alany bölümleyebilirsiniz. ?u anda yukaryda gözükmüyor ama bu ekranda varolan bir bölümü silme imkany da var(bu durumda o bölümün içindeki her?ey gider ona göre..).

Ben önce C tu?u ile bölümledim ve Enter tu?u ile devam ettim.

 

Bu ekranda ise hangi dosya sisteminin kullanylaca?yny soruyor.

 

 

E?er varolan bir disk bölümünü seçip bu ekrana gelmi?seniz tekrar formatlamadan o bölümü kullanma seçene?inizde olacaktyr. Böylece o bölümdeki bilgiler de korunmu? olur.

Bizim ise ?imdi iki seçene?imiz var: FAT veya NTFS.

 

FAT Bu dosya sistemi DOS ve W9x’in kullandy?y dosya sistemidir. Bu ?ekilde formatlarsanyz, bir DOS disketiyle açtynyzda diskinize eri?ebilirsiniz. Ayny ?ekilde e?er birden fazla i?letim sistemi kullanyyorsanyz, mesela bir de W98 yüklü ise, W98 ile açty?ynyzda bu disk alanyny da görüp kullanabileceksiniz.

Yki tane büyük dezavantajy var:

  • Kullandy?y dosyalama yöntemi diski 64KB’lyk hücrelere bölüyor. Ve bir dosya en azyndan bir hücreyi kaplady?y için, 1KB’lyk bir dosya bile olu?tursanyz diskinizde 64KB yer kaplayacaktyr.
  • NTFS sisteminin sundu?u disk ve dizinlere hatta dosyalara eri?imin kullanycy bazynda kysytlanabilmesi özelli?inden mahrum kalacaksynyz.

NTFS DOS disketiyle açynca ve W9x i?letim sistemlerinden eri?ilememesi dy?ynda güvenilir ve XP’nin özelliklerini tam olarak kullanmanyza imkan veren bir dosya sistemi. Bu arada kafanyza belki takylyr diye söylüyorum, W9x tarafyndan eri?ilemez derken bu a? üzerinden eri?emez demek de?il. Ayny makinada birden fazla i?letim sistemi varsa bu durum söz konusu olabilir.

NTFS kullanmanyzy öneriyorum ve bende NTFS üzerindeyken Enter ile devam ediyorum.

 

Disk formatlanyyor:

 

 

Ve dosyalar CD-ROM’dan diske koplayalanyyor:

 

 

Ve sistem yeniden açylacak…:

 

 

Bilgisayar açyldy?ynda Windows XP ilk defa Graphical User Interface(GUI) - Grafik kullanycy arabirimi ile açylyyor:

 

 

 

 

 

Bu adymlarda biz hiçbir?eye elimizi sürmüyoruz, çay, kahve, kakao, sahlep i?te ne varsa….:

 

 

?imdi kar?ymyza önemli bir adym geldi. E?er Türkçe dy?ynda bir versiyonu yüklüyorsanyz(muhtemelen English olany..) bu ekranda hem Customize dü?mesine tyklayarak Türkiye’yi seçmemiz lazym, hem de Details ile Türkçe klavyeyi seçmemiz gerekiyor.

 

 

Ysminizi ve e?er bir kurumda yükleme yapyyorsanyz kurum ismini yazyn:

 

 

 

25 haneli Product key’i girin (Windows XP CD-ROM üzerinde-kutusunda yazyyor)

 

 

A?da da görünecek ve a? üzerinde her bilgisayarda farkly olmasy gereken Computer name de?erini girin.

Administrator kullanycysynyn ?ifresini girin, Confirm password kar?ysyna ayny ?ifreyi tekrar girin:

 

 

Administrator ?ifresini bo? byrakabilirsiniz ama e?er bir ?ifre girerseniz bu ?ifreyi kesinlikle unutmayyn, yoksa makinayy açamazsynyz.

Date and Time Settings

Tarih ve saati kontrol edin, gerekiyorsa düzeltin. Time Zone alanynda Türkiyenin GMT +2 olan saat dilimini seçin (Athens, Ystanbul…gibi bir ismi var).

 

 

E?er bilgisayarda takyly bir a? karty varsa, kurulum i?lemi syrasynda tespit edilecektir. Bu durumda size altta oldu?u gibi Typical settings ile, yani varsayylan ayarlarla bir?ey sormadan kurulmasyny veya Custom settings ile bazy ayarlar yaptyrmasyny(mesela IP adresini girmek gibi) seçtirecektir. Biz Typical settings’i seçiyoruz, zaten kurulduktan sonra istedi?imiz gibi gidip bu ayarlary de?i?tirebiliriz.

 

 

 

Finalizing installation adymy ile kurulum i?lemi devam ediyor, yine çay, kahve, kakao ve sahlep…

 

 

 

Restart…:

 

 

 

Ekran çözünürlü?ümüzü ayarlayacak. OK

 

Ynternet üzerinden Microsoft’un web sitesine ba?lanmayy deneyecektir. Bu adymy Skip ile geçmenizde hiçbir sakynca yok.

 

Administrator özelli?ine sahip olacak ilk kullanycylary olu?turmanyz istenecek. Ve XP’nin login ekrany kar?ynyza gelecektir.

 

 

 

E?er kurulum yapylyrken sadece bir kullanycy olu?turulmu? ve onunda ?ifresi yoksa, bu login ekrany çykmaz, direkt masaüstü gelir.

 

 

Hadi geçmi? olsun.

 

  # Yorum Yaz #

İsim :

Yorum :
(Max. 400 Karakter)

 
» Benzer 5 Konu
 Konu Başlığı Tarih Okunma
 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım 11/23/2009 10815
 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çözümü 11/17/2009 8729

Kategoriler

Genel (4)
Cad - Cam (5)
3D - Grafik (5)
Kurulumlar (20)
ASP (58)
Css (2)
Sanal Eğitim (3)
Web Template (2)
Seo (9)
PHP (1)

Anket

Kullandığınız Antivirüs Programı?
Norton (%10,8)
Nod32 (%49,2)
AntiVir (%10,4)
AVG (%5,03)
Zone Alarm (%0,38)
Kaspersky (%24,0)

Toplam Oy: 258

Tüm Anketler

Takvim

« Kasım - 2018

»

PT SL ÇŞ CM CT PZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

İstatistikler

 Toplam Hit: 1553905
 Sitede Aktif: 1
 Ip: 54.235.48.106
 Browser: Default - 0.0
 Toplam Kategori: 10
 Toplam Döküman: 109
 Toplam Yorum: 16
 Toplam Resim: 607
 Toplam Mesaj: 1   
   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.